kesirlerin özellikleri

kesirler sadeleştirilebilir yada genişletilebilir.
bileşik kesirler için tıklayınız.

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License